Søkerinformasjon
Prosjektinformasjon
Full- eller delfinansiering
Vil/skal det søkes om støtte til
samme prosjekt flere ganger?
Er prosjektet en fortsettelse
av et annet prosjekt?
Er prosjektet en del
av et større prosjekt?
Maks. 3, tillatte formater: .pdf, .jpg, .png, .gif
Send søknaden